Menu

Transport zboża – co warto wiedzieć?

2 grudnia, 2021 - transport
Transport zboża – co warto wiedzieć?

Transport artykułów spożywczych to jedna spośród niezwykle trudnych branż transportu. Wpływ na to mają przede wszystkim zawyżone zasady, natomiast również wielkie spektrum artykułów, jakie jednocześnie możemy zdefiniować jako żywność. Zagrożenie jest także znacznie większe aniżeli w wypadku pozostałych towarów – w razie zniszczenia towaru ryzykujemy nie jedynie szkodami materialnymi, lecz także zdrowiem innych klientów.

Transport zboża – ważne dane

W produkcji spożywczej istotne jest dostarczenie płodów rolniczych do docelowego nabywcy. W Polsce większość zboża dostarczana jest drogą naziemną przez przewóz ciężarowy. Jest to najprostsza metoda transportu często ze względu na jego użyteczność, dostępność i duży stopień mobilności. Towary, jakie są przewożone to często pszenica, owies, kukurydza czy rzepak. Należałoby wiedzieć, iż zabezpieczenie i stan ziaren sprawdzany jest niemalże na każdym etapie mechanizmu dostawy.

Podstawowe wymogi

Jednym spośród najistotniejszych wymogów jest zachowanie wnętrza naczepy w czystości. Naczepa winna być dobrze sprzątana po każdym wyładunku. Nabiera to niebagatelnego znaczenia szczególnie przy zmianie typu zboża. Inną istotną sprawą jest pewny załadunek oraz wyładunek, za jaki odpowiada kierowca. Załadunek może trwać od 20 minut, do chociażby paru godzin. W dalszej kolejności pojazd jest ważony oraz są wypisane właściwe formularze.

Maszyny do transportu zbóż

Obecnie dostępnych jest parę rodzajów maszyn, służących do transportu małych produktów, jak zboże, lecz również piasek, żwir lub innego typu kruszywa. Najpopularniejsza maszyna do przewozu zboża to przenośnik. Rozróżniamy trzy typy przenośników: ślimakowy, pneumatyczny i kubełkowy. Struktura przenośnika ślimakowego jest niezwykle prosta – standardowe narzędzie składa się z napędu elektrycznego i rury ze zwojami ślimaka. Przenośniki ślimakowe wyróżniają się odpowiednią skutecznością i dobrą optymalizacją pracy (więc mały pobór mocy do pracy maszyny). Przeczytaj także: https://hitor.pl/uslugi/plody-rolne/

Podnośniki do transportu ziarna

Do tego, by wykonany został transport ziarna używane są podnośniki kubełkowe. Pozostawione do pionowego transportu towarów, takich jak ziarno lub granulaty, na wielkość max. 35 m. Urządzenie to charakteryzuje się dużą odpornością, zabezpieczeniem pracy i małym wykorzystaniem energii w stosunku do skuteczności. Podnośniki kubełkowe są dostępny z skutecznością od 10 do 400 t/h. Podnośnik kubełkowy jest zrobiony z niezwykle twardego produktu oraz może być przyłączony zarówno wewnątrz jak również na zewnątrz budynku.