Menu

Czym transportuje się kruszywo?

21 grudnia, 2019 - transport
Czym transportuje się kruszywo?

Kruszywo to materiał powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Może ono występować w formie piasku, żużlu, tłucznia, a nawet fragmentów betonu czy odpadów górniczych. Zgodnie z obowiązującym prawem należy je przewozić w szczelnych pojemnikach i skrzyniach, koniecznie z użyciem odpowiednich pojazdów. Zajmują się tym przede wszystkim profesjonalne firmy. Jeśli interesuje nas szybki transport kruszywa Chełmża jest miastem, w którym bez problemu znajdziemy rzetelnego przewoźnika.

Transport lądowy i wodny

Kruszywo to materiał sypki, w związku z czym musi być przewożone zupełnie inaczej niż towary w postaci stałej. Najczęściej używa się do tego celu specjalistycznych samochodów z nadwoziem samowyładowczym tylno- lub bocznozsypowym. Są one dodatkowo wyposażone w ruchomą podłogę i wywrotkę, a także plandekę. Te dwa pierwsze elementy ułatwiają wysypywanie materiału, natomiast ostatni pozwala na jego zabezpieczenie i ustabilizowanie. Jeśli zachodzi konieczność przetransportowania większej ilości kruszywa, wówczas wykorzystuje się wagony kolejowe odkryte, popularnie nazywane węglarkami. Ich rozładunek następuje przez otwory w podwoziu, rozsuwane ściany, ewentualnie z użyciem wywrotnicy wagonowej. Omawiany produkt sypki może też być przewożony drogą wodną na statkach zwanych masowcami albo na barkach rzecznych. W tym przypadku niezbędne jest jednak wprowadzenie konkretnych zabezpieczeń, które zapobiegną przesypywaniu się i przemieszczaniu ładunku z burty na burtę. Przedziały ładunkowe muszą być zatem wypełnione materiałem w całości, a dodatkowo wyposażone w przegrody przeciwprzesypowe i system wentylacyjny, gwarantujący właściwe warunki hydroskopijne. Kruszywo może też być pakowane w solidne worki oraz skrzynie, które są układane na stosach w ładowni i przywiązywane za pomocą pasów ochronnych.    

noc

Kluczowe sposoby przeładunku kruszywa

Do przeładunku materiałów sypkich, w tym kruszywa, wykorzystuje się zazwyczaj żurawie, dźwigi gąsienicowe, ładowarki kołowe i okrętowe, a także samobieżne ładowarki podajnikowe. Czasami używa się też specjalnych, mobilnych przenośników teleskopowych. Wszystkie wymienione sprzęty pozwalają na stosunkowo łatwy i sprawny przeładunek kruszywa zarówno na pojazdy samochodowe, jak i wagony, statki czy barki.